ETSITÄÄN: Tig-hitsaajaa ja särmääjää

Tig-hitsaaja

Reifer Oy on 50 metallialan ammattilaisen työpaikka Kangasniemellä.
Haemme joukkoomme tig-hitsaajaa monipuolisiin ohutlevyhitsaustöihin.

Toivomme sinulla olevan jo kokemusta ohutlevyjen kokoonpano- ja hitsaustyöstä. Materiaalit pääosin ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiinit sekä musta teräs, ainevahvuudet 1-6 mm. Sarjakoot pieniä. Ulkonäkövaatimukset ovat vaativia.  Osaat lukea teknisiä piirustuksia sekä käyttää tietotekniikkaa. Työkieli on suomi tai englanti. Hitsausluokkien ei tarvitse olla voimassa, ne suoritetaan koeaikana.

Palkkaus noudattaa teknologiateollisuuden TES, tvr 5-7 + paikalliset lisät, käytännön palkka 12,50 – 16,00 eur/h ennen lisiä. Käytössä on työaikapankki. Työ on pääosin päivävuoroa.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Lassi Otranen, 040 8281 900

Työhaastattelussa suoritetaan hitsauskoe.

Reifer on savuton työpaikka.

Tig-welder

Reifer Oy is a place of 50 professionals in Kangasniemi.
We are currently looking for a tig-welder for sheet metal welding work.

We hope you already have experience in sheet metal assembly and welding. Materials mainly stainless, aluminum and structure steel, material thicknesses 1-6 mm. Lot sizes are small. Appearance requirements are demanding. You can read technical drawings and use information technology. The working language is Finnish or English. Welding classes do not have to be valid, they are performed during the test period.

The salary follows the technology industry instructions (TES), tvr 5-7 + local supplements, practical salary 12.50 – 16.00 eur / h before supplements. There is a working time bank. The work is mainly a day shift.

More info and contact :
Mr Lassi Otranen, +358 40 8281 900

A welding test is performed in a job interview.

Reifer is non-smoking working place.

Särmääjä

Reifer Oy on 50 metallialan ammattilaisen työpaikka Kangasniemellä.
Haemme joukkoomme ohjelmointitaitoista cnc-särmääjää. Työ on yksittäiskappaleiden ja pienten sarjojen särmäystä ohutlevytuotteille.

Edellytämme soveltuvaa koulutusta alalle, oma-aloitteisuutta, huolellisuutta ja teknisiä valmiuksia. Sinulla on muutaman vuoden työkokemus vastaavista tehtävistä. Osaat lukea teknisiä piirustuksia, tehdä tarvittavat asetukset ja suorittaa mittauksia. Pystyt kommunikoimaan suomeksi ja/tai englanniksi. Särmäyskoneet ovat Prima Powereita. Meillä on hyvähenkinen työporukka, monipuoliset ja vaihtelevat tuotteet sekä mahdollisuus kouluttautua ja kehittyä työn ohessa.

Palkkaus noudattaa teknologiateollisuuden TES, tvr 5-7 + paikalliset lisät; käytännön tuntipalkka on 12-15 euroa/tunti ennen lisiä. Käytössä on työaikapankki. Työ on kaksivuorotyötä.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Lassi Otranen, 040 8281 900

Reifer on savuton työpaikka.

Press Brake Operator

Reifer Oy is an employer for 50 professionals in Kangasniemi.

We are currently looking for a Press brake operator, who has skills for programming the cnc-machines. The machines are Prima Power and Amada. The work is mostly bending the unique parts or small batches.

We require appropriate training for the industry, initiative, diligence and technical ability. You have a few years of work experience in similar positions. You can read technical drawings, make the necessary settings and perform measurements. You can communicate in Finnish and / or English.

Salary complies with Finnish technology industry TES, TVR 5-7 + local supplements; the practical hourly wage is 12-15 euros / hour before supplements. There is a working time bank. The work is a two-shift job.

More information and contacts:
Mr Lassi Otranen, +358 40 8281 900

Reifer is a non-smoking workplace.

REIFER >>