Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa

 

Rekisterinpitäjä

Savonlinnan Hankekehitys Oy

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötiedon käsittelyn käyttötarkoitus on työperäisen maahanmuuton prosessin kehittäminen. Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste kyselyyn vastanneen henkilön suostumus.

Tietosuojaseloste