Tietoa hankkeesta

Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa

Tuemme  yritysten ja työnantajien kansainvälisiä rekrytointeja ja edistämme ammattitaitoisen osaamisen saatavuutta.

PILOTILLA KANSAINVÄLISTEN REKRYTOINTIEN POLKUA VIITOITTAMAAN

Houkuttimeksi ei enää riitä edulliset toimitilat kaupunkien kilpaillessa uusista yrityksistä. Valtti kilpailussa on ammattitaitoinen työvoimaa ja sen välittäminen yritykselle. Osaava työvoima on tämän päivän avainsana. Sen takaamiseksi katseet on suunnattava maamme rajojen ulkopuolelle, ainakin työvoimapulasta kärsivillä toimialoilla. Haasteena tosin on se, että useat pk-yrittäjät mieltävät kansainvälisen rekrytointiprosessin monivaiheiseksi ja työlääksi, erityisesti silloin, kun työvoimaa haetaan EU:n ulkopuolelta.

Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa -hankkeen tavoitteena on edistää yritysten ja työnantajien kansainvälisiä rekrytointeja ja niihin liittyvää osaamista. Osana tätä hanketta on syntynyt pilotti, jolla viitoitetaan rekrytointipolkua Venäjältä Suomeen.

Osaavan työvoiman saamisessa Savonlinna ja Varkaus ovat samojen haasteiden edessä. Molemmilla paikkakunnilla on monipuolista teollisuutta ja yritystoimintaa, jota varjostaa työvoimapula tietyillä aloilla. Hankkeessa toteutetun yrityskyselyn tuloksena selvisi, että kansainvälisille osaajille on todella tarvetta. Sen pohjalta lähdettiin kehittämään pilottia, jonka kohteeksi valikoitui Venäjä ja siellä erityisesti Suomen lähialueet. Valintaan vaikutti mm. se että, itäinen Suomi Saimaan rantoineen on entuudestaan jo näillä alueilla tunnettu. Suomi myös nähdään arvostettuna, hyvänä ja turvallisena työ- ja asuinpaikkana, luonto koetaan houkuttelevana ja mukavia harrastuksia tarjoavana. Lisäksi rajan läheisyys ja hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat jopa pendelöinnin. Myös useilla näiden seutujen asukkailla on jo olemassa tukiverkostoa Suomen puolella.

Pilotissa tehdään tutuksi ja houkuttelevaksi Saimaan seutua Varkauden ja Savonlinnan kautta. Kampanja-aineisto on kuitenkin suunniteltu siten, että se on helposti muokattavissa ja laajennettavissa palvelemaan myös muita seutukaupunkeja. Esimerkiksi osa kuvatusta materiaalista on hyödynnettävissä suoraan sellaisenaan. Kampanjan referenssivideoilla ääneen pääsevät alueelle jo muuttaneet ja asettautuneet työperäiset maahanmuuttajat. Videoilla he kertovat oman tarinansa ja esimerkillään rohkaisevat työnhakijoita hakeutumaan töihin Suomeen. Videot ovat katsottavissa sekä pilotin verkkosivuilla että YouTubessa.

Pilotissa luodaan myös yhteyksiä kohdealueen kouluihin ja oppilaitoksiin. Tavoitteena on edistää oppilaitosten välistä yhteistyötä, kehittää yhteisiä rekrytointitapahtumia, luoda erilaisia jatkumoja opintopolkuihin sekä motivoida oppilaita opiskelemaan suomen kieltä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi painotetaan sitä, että suomen kielen taito avaa väyliä moniin opiskelumahdollisuuksiin seutukaupungeissa ja sitä kautta myös yhteyden alueen yrityksiin ja työpaikkoihin.

Jobs in Saimaa on osa Talent Boost -ohjelmaa. #talentboost #tem #businessfinland