Электрик для изготовления электрощитов/ распределительных щитов в Финляндию

ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее образование в области электротехники или инженерии
Не менее 2 лет опыта работы в электротехнической промышленности, или нa местaх установки (подключение электрических проводов / кабелей).
Знание английского языка на разговорном уровне.
Сотрудник должен уметь читать основные электрические схемы и принципиальные схемы и быть знаком с наиболее распространенными компонентами распределения электроэнергии (такими как автоматические выключатели, УЗО, контакторы, тепловые реле, кулачковые переключатели, переключатели нагрузки и предохранители).
Сотрудник должен быть готов учиться и быть проактивным, так как мы ценим людей, которые всегда стремятся улучшить свою работу.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Финский трудовой договор
Конкурентоспособная зарплата
Оплата отпускных дней в соответствии с законодательством Финляндии
Время работы: 40 часов в неделю
Проживание предоставляется работодателем и оплачивается работником.
Поддержка при переезде и для обязательных регистрации после прибытия в Финляндию
Дата начала: немедленно

LINK

SEARCHING: Tig-welder and press brake operator

Tig-welder

Reifer Oy is a place of 50 professionals in Kangasniemi.
We are currently looking for a tig-welder for sheet metal welding work.

We hope you already have experience in sheet metal assembly and welding. Materials mainly stainless, aluminum and structure steel, material thicknesses 1-6 mm. Lot sizes are small. Appearance requirements are demanding. You can read technical drawings and use information technology. The working language is Finnish or English. Welding classes do not have to be valid, they are performed during the test period.

The salary follows the technology industry instructions (TES), tvr 5-7 + local supplements, practical salary 12.50 — 16.00 eur / h before supplements. There is a working time bank. The work is mainly a day shift.

More info and contact :
Mr Lassi Otranen, +358 40 8281 900

A welding test is performed in a job interview.

Reifer is non-smoking working place.

Tig-hitsaaja

Reifer Oy on 50 metallialan ammattilaisen työpaikka Kangasniemellä.
Haemme joukkoomme tig-hitsaajaa monipuolisiin ohutlevyhitsaustöihin.

Toivomme sinulla olevan jo kokemusta ohutlevyjen kokoonpano- ja hitsaustyöstä. Materiaalit pääosin ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiinit sekä musta teräs, ainevahvuudet 1-6 mm. Sarjakoot pieniä. Ulkonäkövaatimukset ovat vaativia.  Osaat lukea teknisiä piirustuksia sekä käyttää tietotekniikkaa. Työkieli on suomi tai englanti. Hitsausluokkien ei tarvitse olla voimassa, ne suoritetaan koeaikana.

Palkkaus noudattaa teknologiateollisuuden TES, tvr 5-7 + paikalliset lisät, käytännön palkka 12,50 — 16,00 eur/h ennen lisiä. Käytössä on työaikapankki. Työ on pääosin päivävuoroa.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Lassi Otranen, 040 8281 900

Työhaastattelussa suoritetaan hitsauskoe.

Reifer on savuton työpaikka.

Continue reading

Pilotilla kansainvälisten rekrytointien polkua viitoittamaan

Houkuttimeksi ei enää riitä edulliset toimitilat kaupunkien kilpaillessa uusista yrityksistä. Valtti kilpailussa on ammattitaitoinen työvoima ja sen välittäminen yritykselle. Osaava työvoima on tämän päivän avainsana. Sen takaamiseksi katseet on suunnattava maamme rajojen ulkopuolelle, ainakin työvoimapulasta kärsivillä toimialoilla. Haasteena tosin on se, että useat pk-yrittäjät mieltävät kansainvälisen rekrytointiprosessin monivaiheiseksi ja työlääksi, erityisesti silloin, kun työvoimaa haetaan EU:n ulkopuolelta.

Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa -hankkeen tavoitteena on edistää yritysten ja työnantajien kansainvälisiä rekrytointeja ja niihin liittyvää osaamista. Osana tätä hanketta on valmisteilla pilotti, jolla viitoitetaan rekrytointipolkua Venäjältä Suomeen.

Osaavan työvoiman saamisessa Savonlinna ja Varkaus ovat samojen haasteiden edessä. Molemmilla paikka-kunnilla on monipuolista teollisuutta ja yritystoimintaa, jota varjostaa työvoima-pula tietyillä aloilla. Hankkeessa toteutetun yrityskyselyn tuloksena selvisi, että kansainvälisille osaajille on todella tarvetta. Sen pohjalta lähdettiin kehittämään pilottia, jonka kohteeksi valikoitui Venäjä ja siellä erityisesti Suomen lähialueet. Valintaan vaikutti mm. se että, itäinen Suomi Saimaan rantoineen on entuudestaan jo näillä alueilla tunnettu. Suomi myös nähdään arvostettuna, hyvänä ja turvallisena työ- ja asuin-paikkana, luonto koetaan houkuttelevana ja mukavia harrastuksia tarjoavana. Lisäksi rajan läheisyys ja hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat jopa pendelöinnin. Myös useilla näiden seutujen asukkailla on jo olemassa tukiverkostoa Suomen puolella. Pilotin toteuttamisessa on huomattava etu ollut myös siitä, että molemmilla projektipäälliköillä on hyvä Venäjä-tuntemus ja venäjän kielen taito.

Aineisto hyödynnettävissä myös muissa seutukaupungeissa

Pilotissa tehdään tutuksi ja houkuttele-vaksi Saimaan seutua Varkauden ja Savonlinnan kautta. Kampanja-aineisto on kuitenkin suunniteltu siten, että se on helposti muokattavissa ja laajennettavissa palvelemaan myös muita seutu-kaupunkeja. Esimerkiksi osa kuvatusta materiaalista on hyödynnettävissä suoraan sellaisenaan. Kampanjan referenssivideoilla ääneen pääsevät alueelle jo muuttaneet ja asettautuneet työperäiset maahanmuuttajat. Videoilla he kertovat oman tarinansa ja esimerkillään rohkaisevat työnhakijoita hakeutumaan töihin Suomeen. Videot ovat katsottavissa sekä pilotin verkkosivuilla että YouTubessa. Verkkosivut avautuvat syyskuussa. Pilotille on suunniteltu oma ilme ja logo, joka myötäilee seutu-kaupunkien visuaalista ilmettä ja väri-maailmaa.

seutukaupunkiosaajat.fi