Privacy Policy

Rekisterin nimi

Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa

Rekisterinpitäjä

Savonlinnan Hankekehitys Oy

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötiedon käsittelyn käyttötarkoitus on työperäisen maahanmuuton prosessin kehittäminen. Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste kyselyyn vastanneen henkilön suostumus.

Tietosuojaseloste