Pilotilla kansainvälisten rekrytointien polkua viitoittamaan

Houkuttimeksi ei enää riitä edulliset toimitilat kaupunkien kilpaillessa uusista yrityksistä. Valtti kilpailussa on ammattitaitoinen työvoima ja sen välittäminen yritykselle. Osaava työvoima on tämän päivän avainsana. Sen takaamiseksi katseet on suunnattava maamme rajojen ulkopuolelle, ainakin työvoimapulasta kärsivillä toimialoilla. Haasteena tosin on se, että useat pk-yrittäjät mieltävät kansainvälisen rekrytointiprosessin monivaiheiseksi ja työlääksi, erityisesti silloin, kun työvoimaa haetaan EU:n ulkopuolelta.

Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa -hankkeen tavoitteena on edistää yritysten ja työnantajien kansainvälisiä rekrytointeja ja niihin liittyvää osaamista. Osana tätä hanketta on valmisteilla pilotti, jolla viitoitetaan rekrytointipolkua Venäjältä Suomeen.

Osaavan työvoiman saamisessa Savonlinna ja Varkaus ovat samojen haasteiden edessä. Molemmilla paikka-kunnilla on monipuolista teollisuutta ja yritystoimintaa, jota varjostaa työvoima-pula tietyillä aloilla. Hankkeessa toteutetun yrityskyselyn tuloksena selvisi, että kansainvälisille osaajille on todella tarvetta. Sen pohjalta lähdettiin kehittämään pilottia, jonka kohteeksi valikoitui Venäjä ja siellä erityisesti Suomen lähialueet. Valintaan vaikutti mm. se että, itäinen Suomi Saimaan rantoineen on entuudestaan jo näillä alueilla tunnettu. Suomi myös nähdään arvostettuna, hyvänä ja turvallisena työ- ja asuin-paikkana, luonto koetaan houkuttelevana ja mukavia harrastuksia tarjoavana. Lisäksi rajan läheisyys ja hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat jopa pendelöinnin. Myös useilla näiden seutujen asukkailla on jo olemassa tukiverkostoa Suomen puolella. Pilotin toteuttamisessa on huomattava etu ollut myös siitä, että molemmilla projektipäälliköillä on hyvä Venäjä-tuntemus ja venäjän kielen taito.

Aineisto hyödynnettävissä myös muissa seutukaupungeissa

Pilotissa tehdään tutuksi ja houkuttele-vaksi Saimaan seutua Varkauden ja Savonlinnan kautta. Kampanja-aineisto on kuitenkin suunniteltu siten, että se on helposti muokattavissa ja laajennettavissa palvelemaan myös muita seutu-kaupunkeja. Esimerkiksi osa kuvatusta materiaalista on hyödynnettävissä suoraan sellaisenaan. Kampanjan referenssivideoilla ääneen pääsevät alueelle jo muuttaneet ja asettautuneet työperäiset maahanmuuttajat. Videoilla he kertovat oman tarinansa ja esimerkillään rohkaisevat työnhakijoita hakeutumaan töihin Suomeen. Videot ovat katsottavissa sekä pilotin verkkosivuilla että YouTubessa. Verkkosivut avautuvat syyskuussa. Pilotille on suunniteltu oma ilme ja logo, joka myötäilee seutu-kaupunkien visuaalista ilmettä ja väri-maailmaa.

seutukaupunkiosaajat.fi