SEARCHING: Electricians for electrical switchboards production

We are searching for electricians for production of electrical switchboards/ panel boards in our customer facility in Savonlinna area.

The job consists of manufacturing electrical switchboards for the distribution of electricity in buildings, on the premises of a leading Finnish manufacturer of power distribution systems.

The working schedule is Monday to Friday, from 8.00 to 16.00.

Requirements:

At least 2 years of experience in the electrical industry, or in the field of installation (connection of electrical wires / cables).
Work experience and knowledge of the basic components for electrical distribution, for example miniature circuit breakers, residual current devices, contactors, thermal overload relays, rotary switches and fuses.
Ability to read main electrical diagrams and control schematics.
Electrical engineering higher education degree.
Knowledge of English at a conversational level (at leat B1).
Finnish language skills are an advantage
Proactive and a can-do work attitude.
We are offering a long-term contract, and work in a clean and nice environment. You will have the chance to improve and develop your skills at the workingplace, so we hope you are open to learn new things and always striving for the evst results. The salary is paid according to TES.

The work starts as soon as the suitable candidates are identified, so don’t hesitate to apply to this announcement today!

If you need additional information, please don’t hesitate to contact Maria Duca – maria.duca@barona.fi

Application ends 25.11.2021.

APPLY

ETSITÄÄN: Tig-hitsaajaa ja särmääjää

Tig-hitsaaja

Reifer Oy on 50 metallialan ammattilaisen työpaikka Kangasniemellä.
Haemme joukkoomme tig-hitsaajaa monipuolisiin ohutlevyhitsaustöihin.

Toivomme sinulla olevan jo kokemusta ohutlevyjen kokoonpano- ja hitsaustyöstä. Materiaalit pääosin ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiinit sekä musta teräs, ainevahvuudet 1-6 mm. Sarjakoot pieniä. Ulkonäkövaatimukset ovat vaativia.  Osaat lukea teknisiä piirustuksia sekä käyttää tietotekniikkaa. Työkieli on suomi tai englanti. Hitsausluokkien ei tarvitse olla voimassa, ne suoritetaan koeaikana.

Palkkaus noudattaa teknologiateollisuuden TES, tvr 5-7 + paikalliset lisät, käytännön palkka 12,50 – 16,00 eur/h ennen lisiä. Käytössä on työaikapankki. Työ on pääosin päivävuoroa.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Lassi Otranen, 040 8281 900

Työhaastattelussa suoritetaan hitsauskoe.

Reifer on savuton työpaikka.

Tig-welder

Reifer Oy is a place of 50 professionals in Kangasniemi.
We are currently looking for a tig-welder for sheet metal welding work.

We hope you already have experience in sheet metal assembly and welding. Materials mainly stainless, aluminum and structure steel, material thicknesses 1-6 mm. Lot sizes are small. Appearance requirements are demanding. You can read technical drawings and use information technology. The working language is Finnish or English. Welding classes do not have to be valid, they are performed during the test period.

The salary follows the technology industry instructions (TES), tvr 5-7 + local supplements, practical salary 12.50 – 16.00 eur / h before supplements. There is a working time bank. The work is mainly a day shift.

More info and contact :
Mr Lassi Otranen, +358 40 8281 900

A welding test is performed in a job interview.

Reifer is non-smoking working place.

Continue reading

Peltimestari hakee kattopeltiseppiä/ Компании «Пелтиместари» требуются кровельщики

Peltimestari tarjoaa ammattitaitoisen tiimin, jossa pääset muun muassa kerrostalo- ja entisöintiprojekteihin kokoaikaiseen työsuhteeseen. Lue lisää: Peltimestari hakee kattopeltiseppiä/ Компании «Пелтиместари» требуются кровельщики (te-live.fi)

Seuraa suoraa lähetystä netissä TE-liven nettisivuilla, Pohjois-Savon TE-palveluiden YouTube -kanavalla tai Facebook -sivuilla. Näissä kanavissa voit esittää omia kysymyksiä osallistujille koko lähetyksen ajan chatin kautta, osoitteessa TE-live.fi myös anonyymisti. Lähetyksestä jää tallenne Pohjois-Savon TE-palveluiden YouTube-kanavalle.

Koulutuksesta järjestetään TE-live -infolähetys tiistaina 18.8.2021 klo 11.00. Lähetystä voi seurata suorana
ja omia kysymyksiä esittää chatissa osoitteessa www.te-live.fi/live sekä Pohjois-Savon TE-palveluiden
Facebook-sivuilla tai YouTube-kanavalla. Anonyymisti kysyminen onnistuu TE-liven nettisivuilla,
lähetyksestä jää myös tallenne. Lisätietoa lähetyksestä osoitteessa: https://te-live.fi/lahetykset/up3Kd6up1

 

Pilotilla kansainvälisten rekrytointien polkua viitoittamaan

Houkuttimeksi ei enää riitä edulliset toimitilat kaupunkien kilpaillessa uusista yrityksistä. Valtti kilpailussa on ammattitaitoinen työvoima ja sen välittäminen yritykselle. Osaava työvoima on tämän päivän avainsana. Sen takaamiseksi katseet on suunnattava maamme rajojen ulkopuolelle, ainakin työvoimapulasta kärsivillä toimialoilla. Haasteena tosin on se, että useat pk-yrittäjät mieltävät kansainvälisen rekrytointiprosessin monivaiheiseksi ja työlääksi, erityisesti silloin, kun työvoimaa haetaan EU:n ulkopuolelta.

Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa -hankkeen tavoitteena on edistää yritysten ja työnantajien kansainvälisiä rekrytointeja ja niihin liittyvää osaamista. Osana tätä hanketta on valmisteilla pilotti, jolla viitoitetaan rekrytointipolkua Venäjältä Suomeen.

Osaavan työvoiman saamisessa Savonlinna ja Varkaus ovat samojen haasteiden edessä. Molemmilla paikka-kunnilla on monipuolista teollisuutta ja yritystoimintaa, jota varjostaa työvoima-pula tietyillä aloilla. Hankkeessa toteutetun yrityskyselyn tuloksena selvisi, että kansainvälisille osaajille on todella tarvetta. Sen pohjalta lähdettiin kehittämään pilottia, jonka kohteeksi valikoitui Venäjä ja siellä erityisesti Suomen lähialueet. Valintaan vaikutti mm. se että, itäinen Suomi Saimaan rantoineen on entuudestaan jo näillä alueilla tunnettu. Suomi myös nähdään arvostettuna, hyvänä ja turvallisena työ- ja asuin-paikkana, luonto koetaan houkuttelevana ja mukavia harrastuksia tarjoavana. Lisäksi rajan läheisyys ja hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat jopa pendelöinnin. Myös useilla näiden seutujen asukkailla on jo olemassa tukiverkostoa Suomen puolella. Pilotin toteuttamisessa on huomattava etu ollut myös siitä, että molemmilla projektipäälliköillä on hyvä Venäjä-tuntemus ja venäjän kielen taito.

Aineisto hyödynnettävissä myös muissa seutukaupungeissa

Pilotissa tehdään tutuksi ja houkuttele-vaksi Saimaan seutua Varkauden ja Savonlinnan kautta. Kampanja-aineisto on kuitenkin suunniteltu siten, että se on helposti muokattavissa ja laajennettavissa palvelemaan myös muita seutu-kaupunkeja. Esimerkiksi osa kuvatusta materiaalista on hyödynnettävissä suoraan sellaisenaan. Kampanjan referenssivideoilla ääneen pääsevät alueelle jo muuttaneet ja asettautuneet työperäiset maahanmuuttajat. Videoilla he kertovat oman tarinansa ja esimerkillään rohkaisevat työnhakijoita hakeutumaan töihin Suomeen. Videot ovat katsottavissa sekä pilotin verkkosivuilla että YouTubessa. Verkkosivut avautuvat syyskuussa. Pilotille on suunniteltu oma ilme ja logo, joka myötäilee seutu-kaupunkien visuaalista ilmettä ja väri-maailmaa.

seutukaupunkiosaajat.fi